Veřejný internet

Verejny_internet
Internet je k dispozici v úředních hodinách obce a v úředních hodinách knihovny. Po osobní či telefonické domluvě lze sjednat i jiný termín.
 

Veřejný internet byl v obci zřízen v roce 2006 v rámci projektu "Moderní komunikační systém mikroregionu" z programu SROP, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.