Schválený Závěrečný účet obce za rok 2017

 

Hodnotící zpráva za rok 2017  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  VÍCE

Schválený závěrečný účet 2017  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2017-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2017-MŠ  VÍCE

Tabulky-hodnotící zpráva 2017  VÍCE

vyvěšeno: 27.6.2018