Volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků VÍCE

vyvěšeno: 11.8.2020

Veřejná vyhláška - Návrh stanovení OOP-stanovení místní úpravy provozu

Oprava povrchu vozovky pře Drahonice (říjen-prosinec 2020) - Veřejná Vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. tř. + DIO a silnic II. a III. tříd: VÍCE   VÍCE   VÍCE

vyvěšeno: 24.9.2020

VV - Návrh stanovení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, Drahonice  VÍCE

vyvěšeno: 1.6.2020

VV - Návrh stanovení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, Drahonice  VÍCE

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU dnem 27.11. 2020  VÍCE

vyvěšeno: 27.11.2020

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí VÍCE

vyvěšeno: 24.9.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním VÍCE

Co je mapování? VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2019

GDPR

Oznámení Pověřence pro ochranu osobních údajů  VÍCE

VYBUDOVÁNÍ STŘEDNÍCH DĚLÍCÍCH OSTRŮVKŮ V OBCI DRAHONICE

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu ,,I/22 Drahonice" VÍCE

vyvěšeno: 12.12.2019       sejmuto: 29.12.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení ,,I/22 Drahonice"  VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2019       sejmuto: 15.9.2019

ROZHODNUTÍ - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška  VÍCE

vyvěšeno: 27.6.2018       sejmuto: 13.7.2018

Oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška  VÍCE

vyvěšeno: 15.5.2018       sejmuto: 31.5.2018