Veřejná vyhláška

Veřejná Vyhláška - Doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje JčK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zoracovanému návrhu. VÍCE

vyvěšeno: 1.10.2019          sejmuto:

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Hodnotící zpráva za rok 2018 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  VÍCE

Návrh závěrečného účtu 2018  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2018-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2018-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 10.5.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy v lesích na území ČR (kůrovec)  VÍCE

vyvěšeno: 4.4.2019            sejmuto 32.12.2022

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním VÍCE

Co je mapování? VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2019

Veřejná vyhláška

Oznámení o stanovení lhůty a místa vydání lesních hospodářských osnov (LHO) zpracované pro zařizovací obvod Vodňany s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027 VÍCE

vyvěšeno: 20.6.2018         sejmuto: 6.7.2018