Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním VÍCE

Co je mapování? VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2019

Volby do zastupitelstev obcí dne 5. - 6. 10. 2018

VOLBY - stanovení počtu zastupitelstva pro další volební období, oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, oznámení o počtu volebních obvodů, oznámení o potřebném počtu podpisů na petice VÍCE

vyvěšeno: 9.7.2018

Veřejná vyhláška

Oznámení o stanovení lhůty a místa vydání lesních hospodářských osnov (LHO) zpracované pro zařizovací obvod Vodňany s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027 VÍCE

vyvěšeno: 20.6.2018         sejmuto: 6.7.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Hodnotící zpráva za rok 2017  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  VÍCE

Návrh závěrečného účtu 2017  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2017-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2017-MŠ  VÍCE

Tabulky-hodnotící zpráva 2017  VÍCE

vyvěšeno: 7.6.2018

GDPR

Oznámení Pověřence pro ochranu osobních údajů  VÍCE