VYBUDOVÁNÍ STŘEDNÍCH DĚLÍCÍCH OSTRŮVKŮ V OBCI DRAHONICE

Oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška  VÍCE

vyvěšeno: 15.5.2018       sejmuto: 31.5.2018