ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2017-2018

Zápis ze zasedání I/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 29.1.2018  - VÍCE

Oznámení o zrušení II/2018. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2018 - VÍCE

zveřejněno: 19.2.2018                  sejmuto: 26.2.2018

Zápis ze zasedání II/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 26.3.2018  - VÍCE

Oznámení o zrušení III/2018. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 30.4.2018 - VÍCE

zveřejněno: 23.4.2018                  sejmuto: 2.5.2018

Zápis ze zasedání III/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 2.5.2018  - VÍCE

Oznámení o zrušení IV/2018. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.5.2018 - VÍCE

zveřejněno: 21.5.2018                  sejmuto: 5.6.2018

Zápis ze zasedání IV/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 4.6.2018  - VÍCE

Oznámení o zrušení V/2018. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.6.2018 - VÍCE

zveřejněno: 18.6.2018                  sejmuto: 28.6.2018

Zápis ze zasedání V/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 27.6.2018  - VÍCE

Zápis ze zasedání VI/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 27.8.2018  - VÍCE

Zápis ze zasedání VII/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 24.9.2018  - VÍCE

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Drahonice - VÍCE

zveřejněno: 22.10.2018               sejmuto: 31.10.2018

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Drahonice ze dne 30.10.2018  - VÍCE

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2018 - VÍCE

zveřejněno: 7.12.2018               sejmuto: 17.12.2018

Zápis ze zasedání VIII/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 17.12.2018  - VÍCE

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2017

 

Hodnotící zpráva za rok 2017  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  VÍCE

Schválený závěrečný účet 2017  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2017-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2017-MŠ  VÍCE

Tabulky-hodnotící zpráva 2017  VÍCE

vyvěšeno: 27.6.2018

Záměry prodeje a darování pozemků podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

Záměr darovat pozemek KN p.č. 1295/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 6.6.2017       sejmuto: 21.6.2017

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/30 a 11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2017        sejmuto: 14.9.2017

Záměr darovat část pozemku KN p.č. 1295/2 a 1397 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2018        sejmuto: 29.1.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodat část pozemku KN p.č. 741/7 a 1298/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/38 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 5.6.2018        sejmuto: 21.6.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/29 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2018        sejmuto: 14.9.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.1383/13 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 7.1.2019        sejmuto: 23.1.2019

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Návrh rozpočtu  roku 2019, Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021, Návrh rozpočtu Fondu na obnovu VHI - VÍCE

vyvěšeno: 26.11.2018     

Rozpočty, rozpočtové výhledy obce a Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021 VÍCE

vyvěšeno: 8.1.2019

Rozpočtového opatření č. 1-2018  VÍCE

vyvěšeno: 5.2.2018

Rozpočtového opatření č. 2-2018  VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018

Rozpočtového opatření č. 3-2018  VÍCE

vyvěšeno: 5.6..2018

Rozpočtového opatření č. 4-2018  VÍCE

vyvěšeno: 16.7.2018

Rozpočtového opatření č. 5-2018  VÍCE

vyvěšeno: 16.7.2018

Rozpočtového opatření č. 6-2018  VÍCE

vyvěšeno: 20.7.2018

Rozpočtového opatření č. 7-2018  VÍCE

vyvěšeno: 13.9.2018

Rozpočtového opatření č. 8-2018  VÍCE

vyvěšeno: 15.10.2018

Rozpočtového opatření č. 9-2018  VÍCE

vyvěšeno: 7.11.2018

Rozpočtového opatření č. 10-2018  VÍCE

vyvěšeno: 3.12.2018