Veřejná vyhláška

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-ODSH-SSÚ-1/2021  VÍCE

(přílohy tohoto dokumentu jsou k nahlédnutí na OÚ v Drahonicích)

vyvěšeno: 18.3.2021     sejmuto: 7.4. 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Hodnotící zpráva za rok 2019 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  VÍCE

Návrh závěrečného účtu 2019  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2019-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2019-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 15.5.2020

OZV 1-5/2019

OZV obce Drahonice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu VÍCE

OZV obce Drahonice č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného VÍCE

OZV obce Drahonice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství VÍCE

vyvěšeno: 16.12. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2021

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.3. 2021 - VÍCE

zveřejněno: 19.3. 2021               sejmuto: 30.3. 2021

Zápis ze zasedání II/2021 ZO obce Drahonice  ze dne 29.3.2021  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.1. 2021 - VÍCE 

zveřejněno: 15.1. 2021               sejmuto: 25.1. 2021

Zápis ze zasedání I/2021 ZO obce Drahonice  ze dne 25.1.2021  - VÍCE

 

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019

 

Hodnotící zpráva za rok 2019 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  VÍCE

Závěrečný účet 2019  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2019-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2019-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 17.6. 2020

 

  • 1
  • 2