Smlouvy, formuláře

  

FormulareSmlouvy obce

Smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu a o odvádění odpadních vod
 

FormulareFormuláře obce

Komunální odpad - Ohlašovací povinnost -  za rekreační objekt VÍCE

Komunální odpad - Ohlašovací povinnost - fyzická osoba přihlášená v obci VÍCE

Přiznání poplatku za psa VÍCE

Odhlášení psa VÍCE

Žádost o povolení ke kácení stromů  Více
Žádost o zrušení trvalého pobytu  Více
dost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  Více
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (vyplněnou žádost odevzdejte na Obecním úřadě v Drahonicích, na jejím základě Vám bude přiděleno uživatelské jméno a heslo, která použijete pro přihlášení v levé části obrazovky)  Více

OdkazyUžitečné odkazy

Registr Živnostenského úřadu  Více