OZV 1-5/2019

OZV obce Drahonice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu VÍCE

OZV obce Drahonice č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného VÍCE

OZV obce Drahonice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství VÍCE

vyvěšeno: 16.12. 2019