Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem VÍCE

vyvěšeno: 27.6.2022