Obec Drahonice
Drahonice

O nás

Mateřská škola Drahonice, příspěvková organizace

Aktuální informace o MŠ Drahonice sledujte na webu školky: http://msdrahonice.blogspot.cz

2012-PRV_-_Vse_pro_deti_-_po_-24Zřizovatel: Obec Drahonice

Představujeme se:

Mateřská škola se nachází na samém okraji jihočeské vesnice Drahonice a téměř ze všech stran je obklopena malebnou přírodou. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, v těsné blízkosti se nachází sportovní travnaté hřiště, multifunkční hřiště a dětské hřiště. 

Budova MŠ byla postavena roku 1933 a dodnes je zachována v téměř původní podobě. Do roku 1973 poskytovala zázemí Obecné škole, poté zde začíná existovat samostatná mateřská škola, v současnosti jednotřídní. 

Mateřskou školu navštěvují nejen děti místní, ale i z okolních vesnic (Albrechtice, Lidmovice, Skočice, Krašlovice, Křtětice, Kloub…).

Prioritou se stala výchova ve věkově smíšené skupině, která umožňuje stabilizaci vztahů mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a učitelkou.

Základem veškeré výchovné činnosti je vytváření dostatečného prostoru pro spontánní hrový projev dítěte, poskytování podnětů a prožitků, které jsou důležité pro rozvoj jejich osobnosti.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání – předem vypracovaných tématických celků čerpajících z lidových tradic a zvyků, jednotlivých ročních období, přírody, individuality smíšené skupiny a procesu adaptace dětí v MŠ.skola02

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Vize mateřské školy:

Hlavním cílem všech zaměstnankyň mateřské školy je vytvoření pozitivního vztahu dítěte ke škole, ke svým vrstevníkům a okolí. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, duševní i sociální.

Mateřská škola, sdružující děti z místní obce i obcí okolních, chce přispívat k rozvíjení přátelských vztahů mezi dětmi, které vytvoří základy budoucích vztahů mezi nimi, soudržnosti a pocitu sounáležitosti k místní vesnické krajině a lidem, kteří v ní žijí. K tomuto účelu mateřská škola využívá specifik vyplývajících z charakteru smíšené skupiny, citových vazeb mezi dětmi a přátelství jednotlivých rodin.

Filozofie mateřské školy:

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné, zdravé a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Geografická poloha mateřské školy umožňuje maximálně využívat pobytu v přírodě ve všech ročních obdobích. Pobyt venku a rozvoj pohybových dovedností se tudíž stává prioritou naší MŠ.

Přátelské vztahy mezi rodiči, rodiči a všemi zaměstnankyněmi školy podporují a ovlivňují charakter směřování výchovně vzdělávacího programu a veškerého výchovného působení, které maximálně využívá specifik venkovské, atmosférou „rodinné“ mateřské školy.

Zaměření naší MŠ:

V naší MŠ se od roku 2007 intenzivně věnujeme ekologické výchově, veškeré aktivity směřujeme k rozvoji kladného vztahu k přírodě a k životnímu prostředí.
Od roku 2008 jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu MRKVIČKA.
V oblasti ekologie se věnujeme těmto aktivitám :

 • předáváme dětem poznatky o přírodě, ohrožených druzích živočichů a rostlin
 • vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a k životnímu prostředí
 • organizujeme pro děti přírodovědné tématické vycházky, přednášky a exkurze
 • učíme děti správně třídit odpad
 • děti získávají povědomí o možnostech ekologického způsobu vytápění (dřevěné peletky jako způsob vytápění budovy MŠ)
 • aktivně se zapojujeme do akcí podporovaných státními programy - MŠMT, MŽP ("Ukliďme svět")
 • využíváme odpadní materiál k jeho dalšímu zpracování
 • používáme prostředky šetrné k životnímu prostředí
 • v zimním období krmíme s dětmi zvěř a ptáky
 • nabízíme dětem zdravý jídelníček
 • učíme děti šetřit s vodou a s elektrickou energií
 • používáme vodu k pití výhradně z obecního vodovodu
 • pedagogické pracovnice se průběžně vzdělávají v oblasti environmentální výchovy 

Další aktivity:

 • logopedická prevence
 • hudebně - dramatický kroužek
 • sezónní činnosti
 • výlety, exkurze, besedy
 • divadelní představení v MŠ i mimo MŠ
 • oslavy dětského dne, Adventní vystoupení pro veřejnost v obci
 • tvořivá dílna - Vánoce, Velikonoce
 • kulturní vystoupení pro rodiče a seniory
 • pořádání dopravních soutěží a sportovních her v MŠ
 • slavnostní rozloučení s předškoláky

Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi:

 • Obecní úřad Drahonice
 • SDH Drahonice
 • Klub důchodců Drahonice
 • Centrum sociální pomoci Vodňany
 • DSO Zlatý vrch
 • MŠ a ZŠ Cehnice
 • VOD Lidmovice
 • Policie ČR
 • CEGV Cassiopeia
 • divadelní společnost „Zvoneček“

Historie Mateřské školy

skola01Ve Školní kronice obce Drahonice se uvádí: "Dne 4. dubna 1930 byla ustavena místní školní rada v Drahonicích za přítomnosti okresního školního inspektora z Písku p. K. Svobody. Do konce roku 1932 k plánované výstavbě školy nedošlo. Dne 19. ledna 1993 vyzval okresní školní výbor v Písku obecní zastupitelstvo, aby uskutečnilo výstavbu dvoutřídní obecné školy. Po dohodě s okresním školním výborem v Písku stanoveno slavnostní otevření nové školní budovy na den 5. listopadu 1933.

Vyučování zahájeno v pondělí dne 6. listopadu 1933.... Podle nařízení bývalého protektorátního ministerstva školství a národní osvěty ze dne 1. května 1942 odevzdána původní kronika zdejší školy dne 15. června 1942 okresnímu úřadu v Písku. Nově založená kronika psána pod nátlakem okupace.

Příští stránky této kroniky budou již psány ve svobodné Československé republice. Po šesti létech, po čase poroby, utrpení a strádání, vydechla opět vlast svobodně. Výkřikem radosti a úderem boje přihlásila se k novému životu. Tvrdých bylo šest let potupy a ponížení, šest let uražené a pošlapané národní cti a hrdosti. Nejlepší synové naši zahynuli katanskou rukou, utýráni, vyhladověni a umučeni. Vlast byla přinucena mlčet a s mečem na krku musela do světa vykřikovat falešná slova o svém štěstí, radosti a spokojenosti. Toužebně očekávaný a pečlivě připravovaný den Vítězství přišel a Československá republika rozkvetla nejkrásnějšími květy národních barev.

V republikánské škole osvobozeného státu budeme intensivně pracovat, abychom vykořenili jed, který nalévala do duše české mládeže bývalá škola protektorátní. Začneme napravovat, stavět a budovat. Je třeba všech věrných, aby byl naplněn odkaz Dr. Tomáše G. Masaryka, jemuž jsme ve svém presidentu Dr. Edvardovi Benešovi zůstali věrni. Zdar Československé republice! Po odchodu posledních uprchlíků školní místnosti vybíleny a mělo se pravidelně vyučovati. Počet žactva na konci školního roku 1944 - 45 byl celkem 51 žáků. V sobotu dne 29. září 1945 dopoledne bylo na naší škole pietně vzpomenuto památky mučedníků a bojovníků za svobodu. "

Mateřská škola v Drahonicích byla otevřena 1. září 1973

Mateřská škola se rozběhla jako jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Současně byla zřízena školní kuchyně.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 18 °C
středa 17. 7. slabý déšť 25/17 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 26/14 °C
pátek 19. 7. polojasno 28/15 °C

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

 • 1253 první písemná zmínka
 • 1272 ha katastrální území
 • 468 nadmořská výška
 • 373 počet obyvatel

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat